Bezobložkové stavební pouzdro je v současnosti trendy


Vývoj v každé oblasti života ÄlovÄ›ka míří neustále kupÅ™edu. V tomto smÄ›ru není ani produktový katalog znaÄkového distributora JAP nijak mimořádným. Bezesporu se vÅ¡ak jedná o sortiment výjimeÄnÄ› reprezentativní a respektující nejmodernÄ›jší trendy. Pokud jde o interiérové dveÅ™e, je v souÄasné dobÄ› nejrozšířenÄ›jším hitem posuvný systém. A v jeho kategorii pak spotÅ™ebitelé nejradÄ›ji volí bezobložková stavební pouzdra. Takzvané skryté zárubnÄ› reprezentuje produktový katalog JAP v podobÄ› prvku, jímž je pouzdro ABSOLUTE LINE.

Ústupky z materiálové kvality nepřipouštíme

Dokonale funkÄnÄ› promyÅ¡lený model stavebního pouzdra, jakým je pouzdro ABSOLUTE LINE, si právem zasloužil zvyÅ¡ující se oblibu u zákazníků s nejvyšší mírou nároků na praktiÄnost i atraktivitu vzhledu interiéru. NadÄasový design si díky bezkonkurenÄnÄ› sympatické úpravÄ› bezesporu zamilujete. A to bez ohledu na to, zda interiérové dveÅ™e v posuvném i otoÄném provedení necháte namontovat do bezobložkového stavebního pouzdra na Vaší domácí, nebo firemní adrese.