Udělejte pro bezpečnost pracovníků všechno

Bezpečnostní opatření, která jsou jasně daná zákonem, nařízeními a vyhláškami, rozhodně nepodceňujte, nebo neobcházejte. Jsou sepsaná, jako preventivní opatření podle událostí, které se již někdy v minulosti staly, a nedopadlo to nejlépe. Jsou ukázněnou prevencí, aby ke krizovým situacím nedocházelo. Jednoduše řečeno, mají smysl. A pokud je nedodržíte, např. nouzové osvětlení prostor, bere se to, jako Vaše lehkomyslnost a obcházení zákona.

osvětlení

Buďte zodpovědní!
Udělejte proto všechno, abyste naplnili podstatu bezpečnostních předpisů naprosto dokonale. Např. svítidla beghelli, která nouzové osvětlení zajišťují precizně, by ve Vašich rozlehlých výrobních prostorách chybět určitě neměla!
Jen se zamyslete, kolikrát došlo k výpadku elektrické energie. Jak to na pracovištích vypadalo? Jestliže máte nouzová svítidla v nepořádku, nebo pořízená od prapodivného dodavatele, určitě nastala taková nepatrná panika.

  • Neocitli se někteří Vaši pracovníci v osobní nouzi?
  • Nepřepadla je úzkost?
  • Nebo pocit zmatenosti, protože jen někde v dálce blikalo světýlko?

Vy se takovým stavům možná divíte. Ale mnozí lidé těmto pocitům náhle propadají, když je něco jinak, než má být. Přestalo se svítit. Co se stalo? Vypadl jen elektrický proud? Nebo se stalo něco horšího? Ano, horšího se může stát, když pracovníci propadnou nefalšované panice a hromadně začnou brát východ útokem. Neviděli jste snad někdy katastrofální film podle skutečných událostí? K nim by mohlo dojít i ve Vašich výrobních halách, pokud nebudete mít nainstalována nouzová svítidla beghelli. Ta jsou vyrobená podle přísných norem. A mnohdy nabízejí víc, než je nutné.

nouzové světlo

Vaše zodpovědnost vůči zdraví svých pracovníků se prokáže jedině tím, že budete dbát bezpečnostních pravidel a nic nenecháte náhodě. Mějte tedy všechno v naprostém pořádku. Potom můžete být klidní Vy, ale i Vaši pracovníci.