Nepřipravte se o peníze

Regulace EC 261/2004 je pro pasažéry leteckých společností Evropské unie, Norska, Švýcarska a Islandu, a také pro ty, kdo létají v prostoru zmíněných zemí nebo z tohoto odlétají i se společnostmi jinými, pomalu darem seslaným z nebes. Jak totiž tato regulace stanovuje, náleží pasažérům v případě překročení časového limitu zpoždění finanční odškodnění, dosahující podle vzdálenosti cílové destinace od té výchozí až šesti set eur.

recepce

Což je v případě takového dlouhého zpoždění a s ním souvisejících komplikací více než příjemné bolestné.
Ovšem jak už tomu u eurounijních předpisů často bývá, ne vždy je tato regulace zase až tak jednoznačným přínosem. Protože člověk má sice nárok na zmíněné odškodnění, ovšem ne vždy a ne automaticky.
Když je totiž na vině někdo jiný nebo něco jiného, než jsou aerolinie, dopravcům z ní tato povinnost nevyplývá. Ti musí platit jen za zpoždění, která sami zavinili. A to ještě nemusí platit automaticky a poškozený člověk si tak musí o ony peníze zažádat.

A v tom je nejednou kámen úrazu. Protože leteckým společnostem se takové peníze ze své kapsy vyhazovat nechce, a proto zkoušejí, co se jenom dá. Ať už jsou v právu nebo ne, pokoušejí se často svést vinu za zpoždění na počasí, přírodní katastrofu, stávku třetí strany, bezpečnostní situaci nebo omezení letového provozu, což jsou případy, jimž zabránit nemohly a tudíž odškodňovat nemusí. Případně zarputile mlčí a doufají, že to aspoň některé z pasažérů, toužících po oprávněném odškodnění, otráví a odradí.

pas

A také se tak nejednou stane. Protože kdo má tolik sil, aby se s aeroliniemi věčně handrkoval, kdo si dokáže sehnat důkazy, že je v právu, kdo má zkušenosti a síly k tomu, aby se s nimi soudil?
A proto jsou tu už delší dobu , právníci specializující se právě na tuto problematiku. Kteří umí vše prověřit a pak to klidně dotáhnou až před soud. A teprve když pro poškozeného nějaké to odškodné vysoudí, berou si z něj provizi.
A proto je regulace EC 261/2004 dobrá věc. Stejně jako oni právníci, kteří musí v zájmu lidí napravovat její nedostatky. Abyste třeba i vy zbytečně nepřišli o peníze.