Ukradená osobnost

Dokud je člověk mladý, tak si některé starosti vůbec nepřipouští. Rozhodně si nemyslí, že by mohl někdy onemocnět některou chorobou, která je spojená s přibývajících věkem. Čím je však člověk starší, tím více se děsí toho, že by právě k němu mohla některá z obávaných nemocí, které jsou spojené se stářím, dorazit. Takovým strašákem m je alzheimerova choroba. Už při vyslovení tohoto názvu běhá některým z nás mráz po zádech. Co to vlastně je za nemoc a dá se léčit? Jedná se o závažné onemocnění mozkové tkáně, kdy ubývá mozková hmota a v buňkách se dějí nevratné změny. Tím je vlastně řečeno, že vyléčení dosud možné není. Člověk, kterému už tato nemoc klepe na dveře, se chová podivně. Tím je možné začínající nemoc rozpoznat.

stařena

o Nemocný bývá často agresivní.
· A to přesto, že jste tuto nehezkou vlastnost u něho dříve neznali.
o Je schopnýzabloudit i ve vlastním bytě, natož, když vyjde na ulici.
· Nemá to nic společného s inteligencí, kterou vládl, dokud byl zdravý.
o Pokud se ho zeptáte, co měl ráno k snídani, nemůže si vzpomenout.
Jestliže pozorujete u svého blízkého některé z těchto změn, pak je opravdu nejvyšší čas navštívit lékaře a zahájit boj. Volba lékaře je velice důležitá. Je nutné, aby to byl nejen odborník, ale také chápající člověk.

stařec

Nemoc se dá pozdržet

Nejhorší je, že si nemocný svůj změněný stav vůbec nepřipouští a cítí se zdráv. Je však naprosto nezbytné, aby nemocného vyšetřil lékař. Jak bylo řečeno, Alzheimerovu chorobu nelze léčit, ale lze oddálit její následky. Nečekejte tedy, až se objeví další příznaky a zkuste nemoc alespoň pozastavit, abyste si mohli s vaším blízkým člověkem užívat krásných chvil, než vám je nemilosrdná nemoc navždy vezme. Až se nemoc přehoupne do poslední fáze, budete trpět více vy nežli sám nemocný, který se uzavře do svého světa plného bludů a neskutečných zážitků.