Minimální mzda byla v České republice zavedena v roce 1991

Minimální mzda byla v České republice zavedena poprvé v roce 1991 a stanovení nové hranice této mzdy je od 1. ledna letošního roku 2021 již dvacátou třetí změnou od jejího zavedení!

Připomeňme si, jak se tato mzdová veličina měnila. Její první vyhlášení v roce 1991 v únoru byla výše dva tisíce korun! Dnes se nám to může zdát jako science fiction, ale průměrná hrubá mzda před třiceti lety byla prostě na mnohem nižší úrovni než na jakou jsme zvyklí v současné době.

mince česká

Poprvé přes deset tisíc překročila hranici minimální mzda až v roce 2017, kdy stoupla na jedenáct tisíc korun. Poté se zvyšovala každým rokem zaručená mzda skupiny Kalkulackacistemzdy.cz až dosáhla letošní výše patnáct tisíc dvě stě korun (15.200 Kč) v měsíční mzdě a v hodinové mzdě činí minimální tarif 90,50 Kč na stanovenou čtyřiceti hodinový týdenní úvazek.

Proč vůbec došlo k vyhlášení částky minimální mzdy? Je to na ochranu zaměstnanců, to znamená, že nemohou mít nikdy mzdu nižší za svou vykonanou práci, než je stanovená minimální mzda. Tato veličina se stává defacto zaručenou mzdou v té nejnižší mzdové kategorii.

Ale nepleťme si ji se skutečnou z a r u č e n o u mzdou, která je odstupňována podle Nařízení vlády do osmi skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

Uveďme si pro názornost například zaměstnání, kde je nejnižší zaručená mzda 15.200 Kč pro 1. skupinu prací – může to být například pomocnice v kuchyni, uklízečka, nosič zavazadel. K této práci není zapotřebí maturitní vysvědčení, ani výuční list, práce není složitá a na zaměstnance nejsou kladeny přílišné nároky v odpovědnosti.

úklid žena

Kdežto ve druhé skupině prací už můžeme najít kopáče nebo sanitářku a zde je již třída zodpovědnosti, namáhavosti a složitosti vyšší, proto druhá třída začíná na 16.800 Kč.

A takto bychom mohli pokračovat. Ale stále zůstává, že růst minimální mzdy zapříčiňuje zároveň růst nejnižších úrovní mzdy zaručené, což potěší spoustu zaměstnanců.